AKTUALITY / NOVINKY

Spuštění webu

vloženo [13.11.2014]

Dne 17.10.2014 jsme spustili nové webové stránky naší společnosti.

Logo MSK

Náhradní plnění 2013

  Pokud využíváte nebo uvažujete o využívání námi nabízených služeb pro Vaši společnost a chcete tyto služby využít pro své náhradní plnění, budou Vás jistě zajímat podmínky náhradního plnění platné v roce 2013.
  
Změny náhradního plnění platné od roku 2012 
 
 U náhradního plnění došlo od začátku roku 2012 k několika legislativním změnám, např. od 1. 1. 2012 došlo k omezení objemu výrobků a služeb či zadaných zakázek, které dodavatelé mohou poskytovat v rámci náhradního plnění. Pro rok 2013 se pak nově stanovil maximální roční limit v poskytování náhradního plnění.
 
Předpokládané změny náhradního plnění pro rok 2014 
 
 U náhradního plnění s účinností od 1. ledna 2014 se plánuje vytvoření seznamu s konkrétními výrobky a službami (eliminace služeb a zboží), tyto by mohly být poskytovány v rámci náhradního plnění. Jednotlivým výrobkům a službám bude po důkladném šetření přidělena ochranná známka (nejčastěji je uváděn název "Práce postižených") a následně bude udělena patřičná certifikace. Po těchto opatřeních a změnách u náhradního plnění budou moci dodavatelé poskytovat jen konkrétní a certifikované služby a výrobky, které budou označeny ochrannou známkou.  
 
Povinný podíl v zaměstnávání OZP
 
 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 81-84) novelizován s platností od 1. 1. 2012 stanovuje pro firmy s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat alespoň 4% OZP (osoby zdravotně postižené). Tuto povinnost je možno splnit formou náhradního plnění, kdy může firma odebrat dostatečné množství služeb od zaměstnavatelů s více než 50% OZP. Pokud tak neučiní, musí odvést do státního rozpočtu stanovenou finanční sumu.
 
Možnosti plnění povinného podílu OZP
 
Zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci zákon dává na výběr ze tří základních možností splnění povinného podílu OZP 
 • vytvořením chráněného pracovního místa - zaměstnat OZP
 • náhradní plnění - zadáním zakázky, odběrem služeb a výrobků od firem, které zaměstnávají více než 50% OZP 
 • odvodem do státního rozpočtu - v hodnotě 2,5 x průměrná měsíční mzda / 1 OZP v povinném podílu
         Vzájemnou kombinací výše uvedených způsobů 
 
Příklady: povinný podíl v číslech platný pro rok 2013 
 • zaměstnáním 4% OZP 
 • náhradní plnění za 1 OZP:  7 x 24 408 Kč = 170 856 Kč 
 • odvod státu za 1 OZP: 2,5 x 24 408 Kč = 61 020 Kč 
 V případě, že zaměstnavatel nemůže z jakéhokoliv důvodu zaměstnávat osoby s OZP,  jeví se možnost využití náhradního plnění jako nejvíce ekonomicky a společensky vhodná. Plátce povinného plnění má v případě využití náhradního plnění, ve formě odběru služeb nebo zboží, možnost sám kontrolovat, účelně směřovat a vynakládat finanční prostředky, které by v případě odvodu do státního rozpočtu nemohl využít jak pro podporu chodu své firmy, tak pro rozvoj regionu ve kterém působí.
 
Výhody náhradního plnění 2013
 
 Využívání náhradního plnění je  pro firmy finančně značně výhodné a naplňují také určité principy společenské zodpovědnosti vyplývající z možnosti odebírání výrobků či služeb od firem – zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením.
 
Příklad: pokud odeberete u poskytovatele náhradního plnění služby či výrobky ve výši sedminásobku průměrné měsíční mzdy za 1 OZP ve Vašem povinném podílu, ušetříte tak na odvodu státu a to tím, že můžete odebírat a využívat výrobky nebo služby, které jsou pro chod Vaší firmy tak či tak potřebné a podporují její chod a provoz (bezpečnostní služby, úklid, údržba zeleně, atd.)
 
Služby pro náhradní plnění od společnosti LEFOX, s. r. o. 
 
Zaměstnáváme více než 50% osob se zdravotním postižením a můžete od nás pro své náhradní plnění odebírat tyto služby:
 
 • bezpečnostní služby - fyzická ostraha objektu, ochrana osob a majetku, přeprava finanční hotovosti, recepční služby
 • správa a údržba nemovitostí - technická správa budov, běžná údržba objektu, údržba zeleně, drobné řemeslné práce, plánovaná kontrolní činnost, zajištění pořádku a čistoty budov
 • úklidové služby - úklid vnějších i vnitřních prostor, každodenní i jednorázový úklid objektů administrativních budov, institucí, komerčních prostor, výrobních hal, úklid firem, rodinných domů i bytů  
Důležité pro  čerpání náhradního plnění 2013
 
 Pro splnění povinného podílu formou čerpání náhradního plnění od naší společnost LEFOX, s. r. o. doporučujeme, vzhledem k zavedenému limitu pro poskytování náhradního plnění, sjednat si odběr služeb náhradního plnění včas, nejlépe začátkem kalendářního roku.
 
Zajistěte si  čerpání náhradního plnění pro rok 2014 již nyní
 
 Naše společnost LEFOX, s. r. o. je připravena řešit Vaše požadavky na náhradní plnění pro rok 2014 již nyní a to v plném rozsahu Vašich požadovaných potřeb.
 
Jak na to?
 
Náhradní plnění v krocích
 1. Výběr požadované služby - pro nejúčelnější využití čerpání námi nabízených služeb Vám jsou k dispozici naši firemní poradci. 
 2. Smlouva o odběru služeb - smlouvou si zajistíte splnění povinného podílu formou náhradního plnění. 
 3. Dokumentace k náhradnímu plnění - poskytovatel vede veškerou potřebnou dokumentaci o dodávce služeb pro náhradní plnění. Odběratel si může kdykoliv uvedenou dokumentaci vyžádat u poskytovatele. 
 4. Vždy v lednu následujícího roku je určena nařízením vlády průměrná mzda, která určuje výpočet pro náhradní plnění. Po aktuálním přepočtení doobjednejte služby, případně doplaťte zbylou povinnost odvodem státu. 
 5. Způsob plnění povinného podílu (za rok 2013) je nutné písemně doložit místně příslušnému úřadu práce do 15. 2. 2014 

LEFOX, s.r.o., Lidická 1817/33, 792 01 Bruntál | tel.: +420 730 892 293, e-mail: lefox@lefox.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© LEFOX, s.r.o. 2024