AKTUALITY / NOVINKY

Spuštění webu

vloženo [13.11.2014]

Dne 17.10.2014 jsme spustili nové webové stránky naší společnosti.

Logo MSK

Slovníček pojmů

  Základní slovník a vysvětlivky pojmů vztahujícím se k problematice náhradního plnění a zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
 
 • Povinný podíl
  Firmy zaměstnávající více než 25 osob v přepočteném počtu svých zaměstnanců musí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 81-84) novelizovaném s platností od 1. 1. 2012 zaměstnat alespoň 4 % osob se zdravotním postižením (cca jedna přepočtená OZP na 25 zaměstnanců). Výše zmíněná 4 % jsou takzvaný povinný podíl.
 
 • Plnění povinného podílu
  Povinný podíl je možno splnit třemi možnými způsoby: 
 1. Skutečným zaměstnáváním osob se zdravotním postižením 
 2. Zadáním zakázky nebo odběrem služeb a zboží od firem, které zaměstnávají víc než 50 % zdravotně postižených (náhradní plnění)
 3. Odvodem do státního rozpočtu (peněžité plnění)

          Plnění je možné zajistit také vzájemnou kombinací výše uvedených způsobů
 
 • Náhradní plnění
  Náhradní plnění (náhradní plnění povinného podílu) Vám, prostřednictvím zakázek zadávaných firmám zaměstnávajícím OZP, nepřímo umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a splnit tak svou zákonnou povinnost (povinný podíl).
 
Související zákony a vyhlášky
 
  Problematiku náhradního plnění a zaměstnávání OZP řeší a upravuje zákon č. 435/2004 Sb. „Zákon o zaměstnanosti“. Náhradní plnění řeší třetí části zákona, zejména § 81 až 84. Poslední novela tohoto zákona nabyla účinnosti od 1. 1. 2012. 

  V souvislosti se zákonem o zaměstnanosti nesmíme opomenout prováděcí vyhlášku MPSV, která stanovuje a doplňuje mnohé z důležitých parametrů tohoto zákona.
 
 • Průměrná mzda
  Průměrnou mzdou se u náhradního plnění rozumí průměrná mzda za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. Tuto průměrnou mzdu vyhlašuje MPSV, zpravidla v prosinci.
 
 • Roční přepočtený počet zaměstnanců
  Jedná se o předpis, který stanovuje a upravuje výpočet podílu OZP (celkový počet zaměstnanců pro potřeby náhradního plnění). Zaměstnanci s těžším stupněm invalidity (invalidita 3 stupně) se pro účely náhradního plnění započítávají  třikrát. Celý postup k výpočtu je obsažen ve vyhlášce MPSV.
Prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb. - výpočet plnění povinného podílu: § 17-20
  
 • Zaměstnávání OZP
  Aktivní zaměstnávání osob je společenská a zákonná povinnost. Přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením však není vzhledem ke komplikované platné legislativě a administrativě vůbec jednoduché a v některých firmách vzhledem k povaze jejich činností není ani vůbec možné. Je mnohem jednoduší náhradní plnění odebírat ve formě služeb a zboží od firem, které se na zaměstnávání osob se zdravotním postižením specializují. 
 
 • Osoba se zdravotním postižením (OZP)
  Osobou se zdravotním postižením (OZP) je dle ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb. (zákon o zaměstnanosti) fyzická osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní ve třetím, druhém nebo prvním stupni nebo zdravotně znevýhodněnou (status OZZ uděluje OSSZ).
 
 • Chráněné pracovní místo (CHPM)
  Chráněné pracovní místo zřizuje nebo vymezuje zaměstnavatel pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce. Dohoda je uzavírána s platností na dobu 3 let. Institut chráněného pracovního místa nahrazuje od 1. 1. 2012 institut chráněné pracovní dílny, který byl novelizací zákona o zaměstnanosti zrušen.
 
 • Oznámení o plnění povinného podílu 
  Oznámení o plnění povinného podílu za předchozí rok musí zaměstnavatel doložit příslušnému Úřadu práce a to nejpozději do 15. února. Pokud zaměstnavatel ve stanovené lhůtě oznámení plnění neučiní, bude mu příslušným Úřadem práce vyměřen peněžitý odvod – případný nedoplatek bude vymáhán finančním úřadem.

LEFOX, s.r.o., Lidická 1817/33, 792 01 Bruntál | tel.: +420 730 892 293, e-mail: lefox@lefox.cz

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© LEFOX, s.r.o. 2024